När det är så mörkt att du inte ens kan se handen framför dig, har du inget annat val… än att vända blicken inåt.

”Världen är så stor, så stor Lilla, lilla Liten. Skydda syster, stora bror.
Du som är så sliten.
Gå med mörkret i din hand.
Se din värld, sätt allt i brand.
Lilla, lilla Liten…”

Pga rådande omständigheter är exakta speldatum ej fastställda. Mer info kommer på vår hemsida.