Evenemang

FUSK

”Den dagen skulle bli den bästa. Den dagen blev en mardröm ”
Att bli inlåsta i sitt klassrum, av sin amgister, hade ingen i klassen väntat sig när de kom till lektionen sista dagen. Men det hände. Magister Sylvander har kommit på att en i klassen fuskat på sista provet. Vem hade gjort det? Den här pjäsen är nyskriven, av Patrik Bergner och Ursula Fogelström, och vi i en av grupperna på Hammarteatern har fått äran att göra en uppsättning av den. Pjäsen medverkar i ett projekt som kallas Rullande Teaterverkstad. I projektet medverkar alla Nordiska länder och det har skrivit en ungdomspjäs i Finland, Danmark, Norge, Island såväl som i Sverige (vilken vi alltså representerar). Projektet kommer att utmynna i en festival i Roskilde, Danmark i augusti, där samtliga föreställningar deltar.

från programmet