Evenemang

Mindfulstress

Lycka kan liknas vid en känsla av att se en mycket djup mening med sitt liv. Lycka beskriver också förmågan att känna tacksamhet och trygghet i tillvaron, samt att kunna uppleva kärlek till livet och allt levande runtomkring oss. Verklig lycka är inte kopplad till materiella ting och är helt oberoende av yttre villkor. Den är baserad på en villkorslös kärlek till livet.

Mindfulstress, en föreställning om att finna lycka, eller?

Mindfullstress Hammarteatern