Under 2017-2018 så genomförde vi ett stort projekt med fokus på att försöka få nyanlända att komma in i samhället med hjälp av teater. Projektet fokuserade också på att dom och dom yngre i samhället skulle få en djupare inblick i våran kommuns historia och knyta en kärlek till bygden. Det hela slutade i en föreställning på Skantzen i Hallstahammar med närmare 80 personer i åldrar från 6  till 73 år, en egen orkester och kör. Föreställningen visade små historier om hur det kunde vara genom 100 år i Hallstahammar.

Totalt lade föreningens medlemmar ned mer än 7000 ideella timma för att driva projektet i hamn, vilket vi är mycket stolta över. Projektet genomfördes med stöd från LEADER Mälardalen och Europeiska jordbruksfonden.

Mer kan läsas på projektets hemsida : https://dardrommarblirtill.com/