Kallelse till årsmöte 2019

Söndagen 03 mars kl 14.00 på Hammarteatern.

Vi ser gärna att så många medlemmar som möjligt kommer och gör sin röst hörd, samt bestämmer vart vi vill att föreningen ska göra i framtiden.
Har du förslag/motioner så behöver dom vara inlämnade till styrelsen senast 28 februari. Man kan maila dom till hammarteatern@gmail.com eller kontakta Joakim Fredriksson på 070-97 88 568. Alternativt lämna in det till någon av våra verksamhetsledare så vidarebefordrar dom det.

Vill du ha hjälp med att skriva ett förslag/motion så tveka inte att kontakta någon ur styrelsen så hjälper vi dig.

Föredragningslista för mötet finner du nedan och fullständiga handlingar kommer finnas tillgängliga på hemsidan/facebook samt på Hammarteatern senast den 6 Mars

1. mötets öppnande
2. beslut om mötets giltighet
3. val av mötets ordförande
4. val av mötets sekreterare
5. val av minst en person att granska protokollet efter mötet
6. styrelsens redovisning av förra årets verksamhet
7. styrelsens redovisning av förra årets ekonomi
8. revisorernas redovisning av styrelsens arbete förra året
9. beslut om ansvarsfrihet för förra årets styrelse
10. förslag från styrelse och medlemmar
11. beslut om årets verksamhetsplan
12. beslut om årets budget och medlemsavgift
13. val av ordförande
14. val av kassör
15. val av sekreterare
16. val av ledamöter
17. val av årets revisor
18. val av årets valberedare
19. mötets avslutande

Samma kallelse som denna kommer att delges via mail i veckan.

Vänliga hälsningar

Styrelsen för Hammarteatern

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *