Hammarteatern är en ideell förening som lever på sina medlemmars engagemang och lust. Denna avdelning på hemsidan är till för att berätta om hur vi organiserar oss och hur du kan engagera dig. En viktig princip för oss är att vara transparenta gentemot medlemmar och omgivning och därför samlar vi även protokoll och liknande här.

MEDLEMSAVGIFTER

Medlemsavgift: 200 kr/år
Stödmedlemskap: 150 kr/år

Deltagaravgift: 200 kr (under 20 år), 300 kr (över 20 år)
Betalas per termin, om man är aktiv i en eller flera grupper.

PERSONAL OCH STYRELSE

Protokoll

2015 gick vi över till att skriva och arkivera våra protokoll digitalt. Så småningom kommer även protokoll från tidigare år att finnas tillgängliga. Inför varje styrelsemöte går det även att titta i mappen för det mötet för att se vilka frågor styrelsen kommer att diskutera.

Styrelseprotokoll

Årsmötesprotokoll

 

Styrdokument

För att förenkla vardagen med styrelsearbetet samtidigt som vi gör beslutsprocesser synliga och och vårt arbetssätt mer långsiktigt har vi våra styrdokument.

Styrdokument

 

Stadgar

Föreningen har regler för hur och vad vi får göra, dessa kallas för stadgar.

Stadgar

 

Uppdragslistan

Detta är ett dokument som följer upp allt som styrelsen jobbar med för tillfället samt vem som är ansvarig för det arbetet. Är du som medlem intresserad av att hjälpa till med någon av dessa uppdrag är det bara säga till! Det är tillsammans som vi skapar föreningen!

Uppdragslistan