Om föreningen

Hammarteatern är en amatörteaterförening väl förankrad i Hallstahammars kulturliv. Vi tillsammans med våra medlemmar ser till att det alltid finns projekt att delta i, oavsett om man vill stå på scenen eller hjälpa till bakom. Lust och engagemang står i centrum när vi producerar föreställningar för och med alla åldrar.

Toppbild 6 ganget 2

Historia

1971 bildades Hallstahammars Amatörteaterstudio (HATS) – tror man – tyvärr saknas protokoll och övriga papper från den tiden. Vad man säkert vet är att verksamheten var igång under början av 1970-talet. Teaterverksamheten får betraktas som ganska blygsam till en början men kring 1976 tog verksamhet ny fart i och med att Mistelteatern bildades på Nibbleskolan med Nilla Ekström som ledare.

Mistelteatern blev en undergrupp till HATS och bestod av elever som från början hade haft teater som fritt valt arbete i skolan. Mistelteatern var under flera år mycket aktiv och turnerade bland annat i andra skolor. Ungdomarnas intresse växte och spred sig till flera i kommunen. Målet var att vara en spelande amatörteater med hög konstnärlig kvalitet och med teatern som medel förankra sig i kommunen. Verksamhet för barn och ungdom var, och är, mycket angelägen för föreningen. Redan då ville man göra teater med mycket musik och rörelse.

80-talet

Till att börja med fick grupperna hålla till i olika skolor tills att verksamheten kunde inrymmas i en lokal i Folkets Park, Polketten. Under 80-talet växte medlemsantalet och föreningen utvecklade ett samarbete med ABF. Detta samarbete och med stöd från kommunen ledde till att HATS lyckades anställa en verksamhetsledare.

80-talet innebar att ett stort antal föreställningar producerades och 1985 satte föreningen upp Hammarspelet, ett stort spel om nordisk mytologi och med en ensemble som bestod av människor av alla åldrar. Vid denna tid blev Billy Nilsson anställd som verksamhetsledare och teatern fick fler anställda. Under Billys ledning har teatern gjort flera stora musikteaterproduktioner.

90-talet

Föreningen växte även ur Polketten och sökandet efter en annan lokal resulterade i Hallstahammars Arbetarförenings gamla lokal, Bultenlokalen. Bultenlokalen var mycket ändamålsenlig med en stor spellokal och ett mindre repetitionsrum plus en mängd kontors och förrådsutrymmen. Föreningen använde lokalen fram till 1997 då vi tvingades ut ur lokalen och fick komprimera verksamheten i den gamla läkarvillan nere på Hammartorget. Huset var på den tiden inte teateranpassat utan hade bara en liten lokal som kunde användas som spelplats för teaterns uppsättningar.

1995 bytte föreningen namn till Hammarteatern.

1997 anställdes Kaj Svednell som verksamhetsledare och regissör. Kaj har fortsatt teaterns tradition med stora generationsövergripande uppsättningar, barn- och ungdomsteater och teater med mycket musik.

2000-talet

2001 bidrog Hallstahammars kommun till en utbyggnad av huset som resulterade i två blackboxes, Hammarteaterns nuvarande stora och lilla scen.

Föreningsinfo

Protokoll

2015 gick vi över till att skriva och arkivera våra protokoll digitalt. Så småningom kommer även protokoll från tidigare år att finnas tillgängliga. Inför varje styrelsemöte går det även att titta i mappen för det mötet för att se vilka frågor styrelsen kommer att diskutera.

Styrelseprotokoll >
Årsmötesprotokoll >

Styrdokument

För att förenkla vardagen med styrelsearbetet samtidigt som vi gör beslutsprocesser synliga och och vårt arbetssätt mer långsiktigt har vi våra styrdokument.

Styrdokument >

Stadgar

Föreningen har regler för hur och vad vi får göra, dessa kallas för stadgar.

Hammarteaterns stadgar >

Uppdragslistan

Detta är ett dokument som följer upp allt som styrelsen jobbar med för tillfället samt vem som är ansvarig för det arbetet. Är du som medlem intresserad av att hjälpa till med någon av dessa uppdrag är det bara säga till! Det är tillsammans som vi skapar föreningen!

Uppdragslistan >